Activiteiten | Paul dans sa vie

Activiteiten | Paul dans sa vie

          FILMAVOND

op  WOENSDAG 17 april om 19.30 uur in de Kloosterhof

De eigen bijdrage is € 3,00. Dit is inclusief een kopje koffie/thee.

Introducees zijn op deze avond ook welkom.

Paul dans sa vie 

Op de uiterste westkaap van Normandie, Cap de la Hague, leeft de 75- jarige Paul Bedel al zijn leven lang als boer, samen met zijn twee zussen die net als hij ongetrouwd zijn. Paul is zo krom als de bomen in het heuvelige land waar de zee wild omheen spoelt. Hij trekt in de ochtendnevel zijn karretje voort, met op de verre achtergrond de nucleaire centrale die veertig jaar geleden de streek voorgoed veranderde. Boeren verlieten de landbouw om te gaan werken, maar Paul en zijn zussen bleven zaaien, maaien en cider maken zoals ze dat altijd al hadden gedaan. Nooit ging hij mee met de modernisatie, liever sleutelt hij eindeloos aan zijn haperende machinepark: een hooibalenmaker uit 1956, een maaimachine uit 1945 en een roestige dorsmachine uit 1937. Toch komt ook voor Paul eens het moment om te stoppen.

Paul dans sa vie