Faciliteiten | Huurvoorwaarden

Faciliteiten | Huurvoorwaarden

Uitgangspunten en/of voorwaarden verbonden aan het beschikbaar stellen van ruimtes voor het organiseren van activiteiten in dienstencentrum de Kloosterhof.

Gebruik van alle ruimtes inclusief audiovisuele middelen door onze doelgroep is gratis.

Voor overige gebruikers zijn de tarieven voor huur van de grote zaal en de eetzaal als volgt:

       - Voor maatschappelijke doeleinden € 30,00 per dagdeel.

       - Voor commerciële doeleinden € 15,00 per uur.

Deze tarieven worden bij gebruik van audiomiddelen met € 5,00 per dagdeel verhoogd.

Wordt geen baropbrengst verwacht, dan wordt een huur van € 30,00 per dagdeel gevraagd c.q. worden de genoemde bedragen met € 30,00 per dagdeel opgehoogd.

Voor gebruik van één van de afzonderlijke vergaderruimtes geldt de helft van genoemde tarieven.

 

Een dagdeel bestaat uit drie aaneengesloten uren. Het gewenste tijdsblok binnen het dagdeel wordt bepaald in overleg met de beheerder. De ruimtes zijn alle werkdagen beschikbaar. Gebruik op zaterdag of zondag kan bij uitzondering overlegd worden met het bestuur. De vraag voor reserveren van de ruimte moet tenminste twee weken voorafgaand aan de activiteit worden ingediend bij de beheerder. Als dit niet haalbaar is en de activiteit vindt op korte termijn plaats, kan de aanvraag telefonisch gedaan worden tussen 9:00u. en 12:00u. Als geen gastvrouwen/heren beschikbaar zijn, dan wordt geen ruimte beschikbaar gesteld.

De te gebruiken ruimte wordt, afhankelijk van het aantal personen, bepaald in overleg met de beheerder van de Kloosterhof (hierna aangeduid als beheerder). De ruimtes hebben een standaard inrichting/opstelling die in overleg door de beheerder aangepast kan worden. De gebruikte ruimtes dienen door de gebruiker ordelijk en veegschoon te worden achter gelaten.

 

De volgende dranken zijn verkrijgbaar en af te nemen van de BOL tegen de geldende prijzen.

Koffie en Thee

Frisdranken: Cassis, Cassis light, Bitter Lemon, Appelsap, Cola, Cola light, Jus d’Orange, Fanta, Spa rood en 7-Up

Alcoholische dranken: Advocaat, Citroenbrandewijn, Jenever, Rode wijn, Schrobbelaar, Witte wijn droog en zoet, Vieux en Bier

De prijzen voor koffie, thee en frisdranken bedragen € 1,50 per consumptie. De prijzen voor bier, wijn en sterke drank bedragen € 2,00 per consumptie.

Het is niet toegestaan eigen dranken mee te nemen.

Van de verstrekte consumpties wordt een overzicht bijgehouden door de gastvrouw/heer. Een afschrift van dit overzicht wordt na afloop aan de gebruiker overhandigd. De penningmeester stuurt op basis van het overzicht een rekening naar de gebruiker, een kopie van het overzicht wordt bijgevoegd.

De gebruiker kan zelf voor gebak, snoep, hapjes en eventueel een broodje zorgen  Het hiervoor benodigde servies/ bestek kan worden aangegeven bij extra wensen op het formulier.  Warm- of koud buffet is mogelijk; de vierende partij zorgt via cateraar voor het leveren en afvoeren van bijbehorend en gebruikt bestek, borden etc. De vierende partij draagt zelf zorg voor plaatsing van het buffet op de daarvoor aangewezen tafels.

 Schade is voor risico van de gebruiker en zal in rekening worden gebracht.