Stichting | Nieuws

Consumptie prijsverhoging

Beste gebruikers van het Dienstencentrum.
 
Het bestuur van Stg. BOL heeft moeten besluiten om de consumptieprijzen per 1 november 2022 te verhogen.
Vanwege de inflatie (inkopen zijn fors duurder geworden), de stijging van de energieprijzen, de stijging van de huur van het gebouw alsook de stijging van de loonkosten voor de beheerders, kunnen we aan deze prijsstijging niet meer ontkomen.
Als we het huidige prijsniveau zouden handhaven dan heeft dit gevolgen voor de activiteiten die worden georganiseerd, de service, de dienstverlening en op langere termijn de continuïteit van Stg. BOL.
 
We hebben besloten om de prijzen van de gele bonnen (voor koffie, thee en frisdrank) te verhogen van € 1,10 naar € 1,50 en van de groene bonnen (voor (alcoholvrij) bier, wijn en een borrel) van € 1,75 naar € 2,00.
We realiseren ons dat de stijging fors is, maar dat het desondanks nog wel betaalbaar blijft ook voor de kleinere portemonnee en dat we daarmee ver beneden de prijzen van de horeca blijven.
 
Of deze prijsaanpassing toereikend zal zijn zullen we volgend jaar moeten heroverwegen, hopelijk heeft het algehele prijsniveau zich dan weer gestabiliseerd of is er mogelijk een daling ingezet, zodat een 2e verhoging niet noodzakelijk is.
 
Bestuur Stg. BOL