Stichting | Nieuws

Kloostertuin

De Kloostertuin heeft een opknapbeurt nodig. De tuin is verwaarloosd en onbegaanbaar. Terwijl er juist zo veel mensen van kunnen genieten. En daar is geld voor nodig. Alle bijdragen zijn welkom.

De Stichting BOL, de Elde groep, de gemeente, het kerkbestuur, de aanwonenden en de natuurwerkgroep werken mee, ook met financiële bijdragen. Ook de vrijwilligersgroep van SPPiLL helpt mee aan dit initiatief. De tuin wordt vanaf de Dorpsstraat en de Keefheuvel bereikbaar, het wordt een soort Liempds park en kan door iedereen gebruikt worden. Voor ouderen kunnen buiten door de stichting Bol gymlessen en schilderlessen worden gegeven. De inrichting daagt ouderen uit om mee te doen, planten water te geven en onkruid te wieden. Iedereen kan meedoen, je hoeft geen lid te zijn van een vereniging. De tuin is gewoon openbaar terrein. We hopen voorjaar 2022 klaar te zijn met de hele opknapbeurt en beplanting.

De tuin wordt ook onderdeel van een ommetje. Een ommetje is een uitgezette wandelroute van ongeveer 2 km door mooie gebieden en in dit geval door ons mooie centrum en langs de generatietuin en d'n Plissert.