Stichting | Nieuws

Update Corona virus

We starten weer zoveel mogelijk activiteiten in de Kloosterhof

Met inachtname van de maatregelen van rijkswege ter voorkoming van het coronavirus worden zoveel mogelijk activiteiten weer gestart
a. “Drinken van koffie bij Willy” op maandagochtend.
b. De filmavond (zie voor programma de website)
c. Biljarten elke dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 18.30 tot 22.00 uur.
d. Gymlessen op donderdag (vanaf 20 augustus)
e. De creamiddag (vanaf 20 augustus)
f. De biljartles op dinsdag (vanaf 8 september)
g. De ICT inloopochtenden op vrijdag van 9.30-11.30 (vanaf 4 september)
h. Vanaf 1 september, wordt er weer elke middag een maaltijd geserveerd. Opgave via de web site of bij de beheerders.

Alle activiteiten zullen plaatsvinden onder een aantal voorwaarden. In algemene zin zijn dat voorwaarden die voor iedereen gelden, te weten:
⦁ Schud geen handen.
⦁ Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
⦁ Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg op een veilige plek.
⦁ Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten; ook als iemand in jouw huishouden koorts (38 graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft.
⦁ De toiletten en bijbehorende ruimten in de Kloosterhof zijn toegankelijk voor bezoekers. Na gebruik zelf reinigen. Volg de aanwijzingen op de toegangsdeur naar het voorportaal.
⦁ Bezoekers kunnen bij binnenkomst en vertrek gebruik maken van de aanwezige hygiënische doekjes en/of desinfecterende gel/zeep; na gebruik de doekjes deponeren in de aanwezige afvalbakjes.
⦁ De bar is open; consumpties moeten door de bezoekers worden opgehaald bij de bar en (uiterlijk) bij vertrek weer terugbezorgd bij de bar.
⦁ Consumptiebonnen kunnen bij voorkeur worden afgerekend op basis van pinbetalingen.

Verder gelden als algemene voorwaarden:
⦁ De ruimten zijn door de beheerder en bestuur ingericht op basis van de 1,5 meter regeling; wijzigingen aan de inrichting mogen niet zonder toestemming van de beheerder en of gastvrouw/gastheer worden aangebracht.
⦁ De biljarters maken na iedere partij de randen van het biljart schoon, evenals het scorebord.
⦁ Er zijn belijningen en/of pijlen aangebracht voor de looprichting; u bent als gebruiker van de Kloosterhof verplicht deze aanwijzingen te volgen.
⦁ Rokers houden rekening met nieuwe bezoekers van de Kloosterhof.
⦁ De aanwijzingen door beheerder en/of gastvrouw/gastheer moeten worden opgevolgd.
⦁ (Bijzondere) richtlijnen van het RIVM gelden ten alle tijden.