Stichting

Stichting

Stichting BOL is een vrijwilligers-welzijnsorganisatie en heeft als doelstelling: Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de ouderen. Hiertoe exploiteert de stichting een toekomstbestendig, open en eigentijds dienstencentrum waar ontmoetings- en/of informatie-activiteiten voor de huidige en toekomstige generatie 55+ worden gefaciliteerd en onder bepaalde omstandigheden (mede-) gefinancierd. Dit alles ter-voorkoming van vereenzaming en afglijden naar zorgbehoeften en -bevordering van een goede informatie.

KvK:    41085704

RSIN:  803512193